Äldre "Senast nytt" (2012 - 2014)OBS! Här nedan visas äldre "Senast nytt" från perioden 2012-2014.  Klicka här för "Senaste nytt".


15 oktober 2014

Version 2014:2 av Magenta Fakturering

Version 2014:2 av Magenta Fakturering finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2014:2 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Stöd för att skicka e-faktura via Handelsbankens e-fakturatjänst så att du kan erbjuda dina kunder (i första hand privatkunder) e-fakturor, dvs fakturor som kunden tar emot och betalar i sin internetbank.

Det är bara du som avsändare som måste vara kund i Handelsbanken. Mottagaren kan vara kund i godtycklig svensk bank.

Läs mer om Elektronisk faktura i Magenta.

Andra nyheter är möjligheten att förinställa om en kund ska ha PDF-faktura, Svefaktura eller pappersfaktura samt sökcentral med linjär sökning på leveransnamn och leveransadress.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2014:2.

Beställ uppdatering av Magenta Fakturering.


11 februari 2014

Version 2014:1 av Magenta Bokföring

Version 2014:1 av Magenta Bokföring finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2014:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Programmet har fått stöd för elektronisk inlämning av Inkomstdeklaration 2 (Aktiebolag och ekonomiska föreningar). Första sidan av deklarationen matas in direkt på nätet via Skatteverkets e-tjänst. Sidorna 2-4 som består av "Skattemässiga justeringar" och "Räkenskapsschema" skapas elektroniskt i Magenta och kan lämnas via Skatteverkets filöverföringstjänst.  

Antal förinställda verifikationstexter har utökats från 20 till 200 och uppbördsrapporten har fått en ny rad "Forskning och utveckling".

Den nya versionen har SRU-koder för 2014 och uppdaterad kontoplan BAS 2014 (som alltid med bibehållet stöd för din befintliga kontoplan om du inte vill byta).

Systemkravet är Windows 2000 eller senare inklusive Windows 8.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2014:1.

Beställ uppdatering av Magenta Bokföring.

4 februari 2014

Version 2014:1 av Magenta Fakturering

Version 2014:1 av Magenta Fakturering finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2014:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Bland nyheterna kan nämnas ordererkännande till en viss e-postadress - faktura till en annan, förbättrade sökfunktioner bl.a. fritextsökning på e-postadress, förbättrat stöd för e-post vid "Säker anslutning" (SSL).

Stödet för Svefaktura har förbättrats med "Beställarreferens" och "GS1-artikelnr".

Dessutom många andra nyheter, t.ex. order- och fakturalista med urval på artikel. 

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2014:1.

Beställ uppdatering av Magenta Fakturering.


31 januari 2014

Version 2014:1 av Magenta Leverantörsreskontra

Version 2014:1 av Magenta Leverantörsreskontra finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2014:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Bland nyheterna kan bl.a. nämnas export till Excel, förbättrad nyregistrering när två leverantörer har samma bank- eller plusgironummer och småförbättringar i "Utbetalningsrutin" och "Markera betalda leverantörsfakturor".

Systemkravet är Windows 2000 SP3 eller senare inklusive Windows 8.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2014:1.

Beställ uppdatering av Magenta Leverantörsreskontra.

28 maj 2013

Version 2013:1 av Magenta Leverantörsreskontra

Version 2013:1 av Magenta Leverantörsreskontra finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2013:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Bland nyheterna kan bl.a. nämnas förbättrade listor plus en helt ny lista "Lev.fakturalista uppdrag" där man lätt i efterhand kan spåra ett uppdrag om man vet uppdragsnumret.

Programmet har nu fullt stöd för Windows 8.

Systemkravet är Windows 2000 SP3 eller senare inklusive Windows 8.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2013:1.

Beställ uppdatering av Magenta Leverantörsreskontra.

28 mars 2013

Version 2013:1 av Magenta Fakturering

Version 2013:1 av Magenta Fakturering finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2013:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Vid omvänd skattskyldighet för moms, t.ex. för byggtjänster, kräver skattemyndigheten nu den nya
formulering "Omvänd betalningsskyldighet" istället för som tidigare "Omvänd skattskyldighet".

Även momstexterna för EU-handel har uppdaterats.

Rapportmöjligheterna har blivit fler: Beställningssammandrag för t.ex. alla dagens order med försäljningsvärden. Försäljningssammandrag som visar en sammanställning av sålda artiklar under en viss period. Dessutom många andra nyheter.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2013:1.

Beställ uppdatering av Magenta Fakturering.

1 februari 2013

Version 2013:1 av Magenta Bokföring

Version 2013:1 av Magenta Bokföring finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2013:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Den nya versionen innehåller bl.a. uppdaterad 

kontoplan (BAS 2013) och SRU-koder för tax 2013.

Systemkravet är Windows 2000 eller senare inklusive Windows 8.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2013:1.

Beställ uppdatering av Magenta Bokföring.

2 januari 2013

Typfall & exempel

Hemsidan har fått ett nytt avsnitt "Typfall & exempel" som beskriver några praktiska finesser och funktioner i Magenta som kan vara bra att känna till.

Gå till "Typfall & exempel" nu.

1 november 2012

Magenta under Windows 8

Microsofts strategi för Windows 8 är att program utvecklade för Windows 7 i normalfallet också ska fungera under Windows 8. 

Det stämmer även för Magenta så när som på att själva installationsprogrammen har behövt en anpassning. 

Uppdaterade 2012:2-versioner finns nu tillgängliga, samma plats och lösenord som tidigare.

För dig som redan har Magenta installerat kommer programmen att fungera utan speciella åtgärder vid en uppdatering av din dator från Vista eller Windows 7 till Windows 8. (Det bör fungera med allt ifrån version 2009 och framåt men vi garanterar bara funktion för version 2012.)

Om du uppdaterar till Windows 8 från en tidigare version än Windows Vista (eller från en tidigare version än 2009 av Magenta) behöver du alltid en uppdatering av Magenta.

Om du gör en nyinstallation under Windows 8 behöver du också alltid en uppdatering. 

Även de nerladdningsbara demoversionerna är uppdaterade för Windows 8.

Beställ uppdatering till Magenta version 2012:2.


25 september 2012

Version 2012:2 av Magenta Fakturering, Bokföring och Leverantörsreskontra

Version 2012:2 av alla tre Magenta-programmen finns nu som lösenordsskyddade online-uppdateringar för VIP-kunder.

Större text på bildskärmen

Alla tre programmen (inte bara leverantörsreskontran) har nu funktioner för att få större text på bildskärmen. Detta kan vara bra för moderna högupplösta skärmar där texten annars riskerar att bli liten och svårläst.

Storleken anges som antal pixel i höjdled för dialogrutornas text. Värdet 11 ger en storlek som är vanlig i många Windowsprogram. Ett högre värde, t.ex. 16, ger ökad läsbarhet men gör att mindre information syns på skärmen samtidigt.

Man har även möjlighet att ange "Avvikande textstorlek" för grundöversikterna (t.ex. översikt order, fakturor, kunder och artiklar i faktureringen). Där kan det vara praktiskt med lite mindre textstorlek än i övriga fönster.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2012:2 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Även de nerladdningsbara demoversionerna är uppdaterade till version 2012:2.

Beställ uppdatering av Magenta Fakturering.

Beställ uppdatering av Magenta Bokföring.

Beställ uppdatering av Magenta Leverantörsreskontra.


15 augusti 2012

Samarbete med InExchange

Magenta har sedan en tid ett samarbete med InExchange som ett företag som har specialiserat sig på att förmedla elektroniska fakturor.

Den elektroniska fakturan skapas i Magenta och InExchange ser till att den kommer fram till rätt kund i rätt format.

Överföringen från den egna datorn eller nätverket till InExchange görs lämpligtvis med ftp.

Läs mer om Elektronisk faktura i Magenta.


29 maj 2012

Version 2012:1 av Magenta Leverantörsreskontra

Version 2012:1 av Magenta Leverantörsreskontra finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2012:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Större text

Programmet har fått en funktion för att få större text för moderna högupplösta skärmar där texten annars riskerar att bli liten och svårläst.

Storleken anges som antal pixel i höjdled för dialogrutornas text. Värdet 11 ger en storlek som är vanlig i många Windowsprogram. Ett högre värde, t.ex. 16, ger ökad läsbarhet men gör att mindre information syns på skärmen samtidigt.

Programmet har dessutom nytt stöd för att hantera leverantörsfakturorna enligt kontantmetoden (tidigare endast enligt faktureringsmetoden).

Systemkravet är sedan tidigare Windows 2000 eller senare inklusive Windows 7.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2012:1.

Beställ uppdatering av Magenta Leverantörsreskontra.


Större text i Magenta

Större text i Magenta Leverantörsreskontra 2012:1

Anm: Här en höjning från 11 punkter till 14 punkter.

7 februari 2012

Version 2012:1 av Magenta Bokföring

Version 2012:1 av Magenta Bokföring finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2012:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Den nya versionen innehåller bl.a. uppdaterad kontoplan (BAS 2012)

och SRU-koder för tax 2012.

Systemkravet är Windows 2000 eller senare inklusive Windows 7.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2012:1.

Beställ uppdatering av Magenta Bokföring.


7 februari 2012

Version 2012:1 av Magenta Fakturering

Version 2012:1 av Magenta Fakturering finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Ny lagtext gör att formuleringen "Vi innehar F-skattebevis" har ersatts av texten "Godkänd för F-skatt". Upplysningen måste skrivas ut på fakturorna om man betalar F-skatt.

Ändringen görs automatiskt med version 2012:1 av Magenta Fakturering som nu finns som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2012:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Programmet har många nya funktioner, bl.a. nytt stöd för fakturering enligt kontantmetoden (tidigare endast enligt faktureringsmetoden).

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2012:1.

Beställ uppdatering av Magenta Fakturering.