Äldre "Senast nytt" (-2006)



OBS! Här nedan visas äldre "Senast nytt" från perioden 2003-2006.  Klicka här för "Senaste nytt".


13 september 2006

Version 2006:1 av Magenta Leverantörsreskontra

Version 2006:1 av Magenta Leverantörsreskontra finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per tel eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2006:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Nya skrivarrutiner
Programmet har helt nya utskriftsrutiner. Tidigare har programmet alltid skrivit ut till den skrivare som är angiven som standardskrivare i Windows, men nu kan utskrift ske till godtycklig skrivare.

Utskrift som PDF
Programmet kan nu skriva ut de flesta rapporterna på PDF-format, dvs som filer med all grafisk information som behövs för

att så småningom kunna skriva ut dem med hjälp av Acrobat Reader på någon helt okänd skrivare.

Dessutom flera andra nyheter: Popupfönster med leverantörsinformation vid fakturaregistreringen, ljussignaler i leverantörsregistret så att man kan hålla reda på att något speciellt gäller för en viss leverantör. Förbättrade rapporter med bl.a. möjlighet att se "Beskrivning (intern)" i listor och bokföringsunderlag samt stöd för Bas 2006.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2006:1.

Uppdatera nu.

 
3 april 2006

Version 2006:1 av Magenta Fakturering

Version 2006:1 av Magenta Fakturering finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2006:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Utskrift som PDF
Programmet kan nu skriva ut de flesta rapporterna på PDF-format, dvs som filer med all grafisk information som behövs för att så småningom kunna skriva ut dem med hjälp av Acrobat Reader på någon helt okänd skrivare.

Import av kund- och artikelregisterdata
Programmet klarar nu att importera kund- och artikelregisterdata på ett mycket bättre sätt. Nu kan man i princip importera alla uppgifter som finns i Magenta.

För t.ex. artiklar kan man importera priser angivna i utländsk valuta (för den som har tillägget Valutahantering).

Snabbexport kundregisterdata
Programmet har fått en funktion för snabbexport av kundregisterdata.

Enklare och fridsammare inventering i samband med bokslut
Programmet har numera delat upp uppgiften "Antal i lager" så att det skiljer på dagsvärde och värde vid årets början. Detta innebär bl.a. att listan "Lagrets värde" per årets början kan tas ut i efterhand och att man inte behöver ha lika bråttom med att mata in inventerade värden efter bokslutsinventeringen.

Dessutom många andra nyheter och förbättringar, inte minst tilläggsmodulen Webborderkoppling (mot pristillägg, se vår prislista).

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2006:1.

Uppdatera nu.

 
23 mars 2006

Version 2006:2 av Magenta Bokföring

Version 2006:2 av Magenta Bokföring finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2006:2 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

BAS 2006
Programmet har uppdaterats med den nya kontoplanen BAS 2006 från februari 2006. Denna bygger vidare på BAS 2005 och innehåller en rad nya konton.

Inget sker med automatik med din egen kontoplan men när du ska lägga in nya konton finns kontoplanen uppdaterad med det senaste, se menyvalet Arkiv, Lathund.

Att observera för dig som mot förmodan fortfarande kör BAS 95/96: Magenta har fortsatt stöd, om än begränsat, för BAS 95/96 ett tag till.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2006:2.

Uppdatera nu.

 
3 februari 2006

Version 2006:1 av Magenta Bokföring

Version 2006:1 av Magenta Bokföring finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2006:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

De viktigaste nyheterna i årets version är:

Uppdaterad BAS 2005
Den nya versionen innehåller uppdaterad BAS 2005 inklusive de senaste nyheterna från januari 2006.

Den nya skattedeklarationen
Skattedeklarationen har fått ett nytt utseende från och med 13 februari 2006. Moms- och uppbördsrapporterna i programmet är helt anpassade till de nya layouterna.

XML-filer för elektronisk skattedeklaration via internet
Även XML-filerna för elektronisk skattedeklaration via internet har uppdaterats till skatteverkets nya format.

Anm: Att lämna skattedeklarationen via internet är ett mycket praktiskt tillvägagångssätt och mycket enklare än vad det låter. Man har full kontroll och ser hela tiden tydligt vilka uppgifter som är på väg att registreras. Vad man vinner är att det blir enklare och säkrare än att fylla i skattedeklarationen för hand. Dessutom vinner man en värdefull postgångsdag de gånger man är ute i sista minuten.

 

Nya utskriftsrutiner
Programmet har nya utskriftsrutiner. Tidigare har programmet alltid skrivit ut till den skrivare som är angiven som standardskrivare i Windows, men nu kan utskrift ske till godtycklig skrivare. Verifikationerna ("allegaten") kan skickas till en skrivare, rapporterna till en annan.

Utskrift som PDF
Programmet klarar nu även att skapa utskrifter som PDF-filer, dvs. utskriftsfiler som enkelt kan e-postas och läsas och skrivas ut av mottagaren på en helt okänd skrivare. Detta kan vara praktiskt om du vill e-posta resultat- och balansräkning till din bankman, din revisor eller som redovisningskonsult, till din klient.

SRU Tax 2006
De inbyggda tabellerna med SRU-koder är uppdaterade t.o.m. taxeringsåret 2006. (Anm: SRU = Standardiserat räkenskapsutdrag som används till deklarationsbilagan med samma namn.)

Även många andra nyheter, t.ex "Ny som kopia", "Gör till standardkontering" i läge "Visa verifikation".

Att observera för dig som mot förmodan fortfarande kör BAS 95/96: Magenta har fortsatt stöd, om än begränsat, för BAS 95/96 ett tag till.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2006:1.

Uppdatera nu.

 
15 december 2005

Webborderkoppling

Nu finns det en tilläggsmodul för Magenta Fakturering så att programmet kan kopplas till en webbshop. Läs mer.

Information finns även speciellt till dig som är programutvecklare.

 
14 november 2005

Version 2005:2 av Magenta Fakturering

Version 2005:2 av Magenta Fakturering finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2005:2 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Html-formaterade e-brev
Programmet klarar nu att skicka html-formaterade e-postmeddelanden.

Ett html-formaterat meddelande är snyggare än ett vanligt textmeddelande, framför allt genom att kolumnerna i t.ex. ett orderkännande blir raka och tydliga.

Nackdelen med ett html-formaterat meddelande är att de inte garanterat kan läsas i alla e-postprogram (vissa äldre e-postprogram klara inte html).

Exempel: Ordererkännande via e-post (html-formaterat).

Anm: Om en kund meddelar att det html-formaterade e-brevet inte går att läsa kan man för den enskilda kunden markera ett undantag så att e-breven förblir garanterat läsbara för just denna kund. Det gör man genom att markera kryssrutan "Spärr mot html-formaterade e-brev" under flik 5 "E-postval" i läge "Visa kund".

Leveransbekräftelser
Nytt i version 2005:2 är att en leveransbekräftelse som text/html, har ett starkt förenklat utseende så att det tydligt skiljer sig från t.ex. ordererkännande och faktura. Artikelraderna visas utan à-pris och belopp och raderna med slutsummeringen är helt borta. Fördelen är att mottagaren tydligt kan se vilka varor som är på väg och vilken beställning som avses (denna layoutförenklingen går att stänga av om man så vill). Exempel: Leveransbekräftelse via e-post.

Om du har Magenta tilläggsmodul "STE-utskrift för Postens frakthandlingar" syns även kollinumren på leveransbekräftelsen. E-postmottagaren får i så fall direktlänkar för varje kollinummer i sändningen för kollispårning. Exempel: Leveransbekräftelse med kollinr.

Täckningsgrad i procent
I inmatningsfönstret för order och faktura, samt i vissa listor visas täckningsbidrag nu inte enbart i kronor och ören utan även som täckningsgrad i procent (arbetar man med reklamskatt syns täckningsgraden endast i listorna).

Dessutom flera andra förbättringar.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2005:2.

Uppdatera nu.


15 april 2005

Version 2005:1 av Magenta Leverantörsreskontra

Version 2005:1 av Magenta Leverantörsreskontra finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per tel eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2005:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

PlusGirobetalningar via bankgirot
Magenta Leverantörsreskontra version 2005:1 har stöd för PlusGirobetalningar via Bankgirots LB-rutin. Om en leverantör enbart har PlusGiro är detta inte längre ett hinder för att betala via bankgirots LB-rutin.

Anm: Det omvända fallet, bankgirobetalningar via PlusGirots Girolink, klarar Magenta sedan länge.

Dessutom flera andra nyheter: Postnummerkomplettering, förbättrade listor, förbättrad inmatningskontroll mot t.ex. orimliga förfallodatum samt stöd för Bas 2005.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2005:1.

Uppdatera nu.

 
18 mars 2005

Version 2005:1 av Magenta Fakturering

Version 2005:1 av Magenta Fakturering finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2005:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Postgirot byter namn till PlusGirot
Den nya versionen innehåller stöd för Postgirots namnbyte till PlusGirot som sker den 18 mars 2005.

Skicka e-post från Magenta
Nu går det att skicka e-post direkt från Magenta. Det enda som krävs är en internetförbindelse och ett SMTP-baserat e-postkonto hos din internetleverantör (SMTP ingår i t.ex. Telias Bredband Företag Bas. SMTP är det vanligaste protokollet som stöds av Outlook Express, Eudora, Pegasus Mail m.fl., men inte av webbaserade e-posttjänster som t.ex. Hotmail).

Med några få musklick kan man skicka offerter, fakturor, ordererkännanden, leveransbekräftelser och påminnelser via e-post direkt från programmet.

Du väljer själv om du vill e-posta dessa dokument ett och ett, i takt med att du registrerar och expedierar dina beställningar eller om du vill vänta och skicka t.ex. ordererkännanden till alla dagens beställningar samtidigt.

Oavsett metod kommer du att upptäcka hur du ökar din goodwill utan egentligt merarbete.

Dessutom kan du skicka enstaka "vanliga" e-postmeddelanden till dina kunder (inklusive offerter om du har orderhanteringen). Även PDF-fakturor går att e-posta direkt från programmet.

Exportera faktura som XML
Programmet kan nu skriva ut fakturorna på XML-format som "SFTI Basic Invoice 1.0" enligt STFI:s nya standard för elektroniska fakturor som fastslogs under 2004.

Läs mer på: http://www.eh.svekom.se

Dessutom flera andra förbättringar.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2005:1.

Uppdatera nu.


7 februari 2005

Version 2005:1 av Magenta Bokföring

Version 2005:1 av Magenta Bokföring finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2005:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

De viktigaste nyheterna i årets version är:

XML-filer för elektronisk skattedeklaration via internet
Moms- och uppbördsrapporterna i Magenta kan nu skapa XML-filer som kan användas för elektronisk skattedeklaration via internet.

Att lämna skattedeklarationen via internet är ett mycket praktiskt tillvägagångssätt och mycket enklare än vad det låter. Man har full kontroll och ser hela tiden tydligt vilka uppgifter som är på väg att registreras. Vad man vinner är att det blir enklare och säkrare än att fylla i skattedeklarationen för hand. Dessutom vinner man en värdefull postgångsdag de gånger man är ute i sista minuten.

För att lämna skattedeklarationen via internet måsta man först registrera sig. Det krävs att man har en e-legitimation i någon av formerna BankID, Nordea/Posten eller Telia.

För mer information, se www.skatteverket.se. Nyanmälan görs under 'E-tjänster', 'Skattedeklaration'.

Efter anmälan kan man fortfarande lämna skattedeklarationen via papper. Man mister alltså inte möjligheten att lämna deklarationen på klassiskt vis utan får ytterligare en metod att använda.

Huvudbok per objekt
I Rapportbeställning under fliken Objektrapporter finns den nya rapporten "Huvudbok per objekt" där man kan få en huvudbok för ett eller flera objekt.

BAS 2005
Programmet är uppdaterat med stöd för BAS 2005 som bygger vidare på BAS 2004/2003/2000.

Om du just nu arbetar enligt BAS 2004/2003/2000 (eller EU-BAS 97 eller EU-BAS 99) räcker det om du ändrar angiven kontoplan i Arkiv, Grundinställningar under fliken Allmänt. Nya konton lägger du fortsättningsvis upp enligt BAS 2005. Inget sker med automatik med din egen kontoplan men när du ska lägga in nya konton finns kontoplanen uppdaterad med det senaste, se menyvalet Arkiv, Lathund.

Från lathunden lägger du som vanligt lätt upp nya konton i takt med att du behöver dem. Funktionen nås även från snabbknappen med den lilla hunden på.

Om du just nu arbetar enligt BAS 95 eller BAS 96 och vill byta till BAS 2005 måste du konvertera eftersom dessa kontoplaner har ett helt annat utseende. Det gör du under Underhåll, Övergång från BAS 96 till BAS 2005.

Observera att du inte behöver överge BAS 95/96 än om du inte vill. Magenta kommer att ha fortsatt stöd, om än begränsat, för BAS 95/96 ett bra tag till.

SRU Tax 2005
De inbyggda tabellerna med SRU-koder är uppdaterade t.o.m. taxeringsåret 2005. (Anm: SRU = Standardiserat räkenskapsutdrag som används till deklarationsbilagan med samma namn.)

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2005:1.

Uppdatera nu.

 

 

24 november 2004

Version 2004:3 av Magenta Fakturering

Version 2004:3 av Magenta Fakturering finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2004:3 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Postnummerkomplettering
Programmet har fått en funktion för postnummerkomplettering. När man fyller i ett korrekt postnummer, t.ex. 109 10 fyller programmet automatiskt i ortnamn så att fältet omedelbart blir t.ex. '109 10 STOCKHOLM".

Nya funktioner för att underhålla fler än en prislista
Programmet har fått flera nya funktioner för att underhålla fler än en prislista. I en tabell kan prislistorna namnges, t.ex. "Kundpris", "ÅF-pris" och "K-pris". Man kan även märka prislistorna som inkl-moms eller exkl-moms eller som specialfall låta prislista 2 vara t.ex. inklusive-momspriset av prislista 1.

I underhållsrutinen för prisjustering kan man förutom höjning och sänkning även klona en prislista, dvs skapa en ny prislista baserat på en befintlig där alla priser multiplicerats med t.ex. 0,95.

Tabeller över leverantörer, varugrupper och kundkategorier
I speciella tabeller kan man numera lägga upp namnen på sina vanligaste leverantörer, varugrupper och kundkategorier för att underlätta inmatning och öka överskådligheten. Samtidigt kan man styra programmet så att uppgifterna blir obligatoriska eller att inmatning av dessa uppgifter sker via rullgardinslistor i programmet.

Kontantnotor med angivet betalsätt
Kontantnotor har alltid betraktats som betalda på fakturadatumet med betalsätt C (Kassa). Numera kan man även ange andra betalsätt på kontantnotor för att hantera t.ex. förskottsbetalningar via PlusGirot eller Bankgirot (utan att behöva gå omvägen via att först skapa en faktura och sedan omedelbart betalmarkera den med betalsätt P eller B).

Dessutom flera andra förbättringar.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2004:3.

Uppdatera nu.

 
11 augusti 2004

Magenta och Singleton samverkar

Singleton www.singleton.se har utvecklat en e-handelsprodukt med integration mot Magenta. Produkten ger företag som använder Magenta Fakturering en möjlighet att presentera sitt sortiment i ett intranät, extranät eller en webbplats.

I lösningen finns bl.a. stöd för:

 • Produktpresentation och bilder

 • Sökfunktioner
 • Beställningsfunktioner
 • Orderhantering med olika rabattsatser
 • Notifikation via e-post

E-handelslösningen kan göras flerspråkig samt visa priser i kundens lokala valuta.

Den är också en bra plattform för att bygga mer avancerade funktioner, t.ex. integration mot olika betalningstjänster.

Singleton erbjuder nu ovanstående lösning till företag och organisationer som använder Magentas produkter.

För demo, prisuppgifter m.m, kontakta Lars Myrén, Singleton, tfn 0455-307060 eller gå in på www.singleton.se.

 

 

 

 
10 maj 2004

Version 2004:1 av Magenta Leverantörsreskontra

Version 2004:1 av Magenta Leverantörsreskontra finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per tel eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2004:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Magenta Leverantörsreskontra version 2004:1 klarar återredovisning via Bankgirots LB-rutin. Om du tidigare har betalmarkerat per förfallodag kan du nu beställa en återredovisningsfil från Bankgirot som du hämtar t.ex. varje fredag. Den innehåller den senaste veckans utförda betalningar som automatiskt kan betalmarkeras i Magenta.

Även återedovisningen via Girolink har förbättras för den som lämnar och hämtar filerna via Internet.

Dessutom flera andra nyheter: enklare att ta ut rapporter på en enstaka leverantör, förbättrat stöd för hjulmus, analysen över förfallodatum tar hänsyn till "Önskat utbetalningsdatum" om det skiljer sig från "Förfallodatum", m.m.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2004:1.

Uppdatera nu.

 
12 april 2004

Version 2004:2 av Magenta Fakturering

Version 2004:2 av Magenta Fakturering finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2004:2 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Leveransdatum numera ett viktigt begrepp
Den nya momslagen som trädde i kraft 1 januari 2004 gör leveransdatum till ett viktigt begrepp. Från att förr ha varit en ganska oviktig uppgift är det nu ett krav att leveransdatum framgår av fakturan. I version 2004:2 kan du få hjälp med detta genom att:

1) Programmet kan varna om leveransdatumet ej är ifyllt vid "Spara faktura" eller vid "Klarmarkera order".

2) Programmet kan hjälpa dig att fylla i "Lev.datum" automatiskt.

Leveransdatum på samlingsfaktura
När man samlingsfakturerar order (flera order till samma kund på samma faktura) måste enligt de nya reglerna leveransdatum framgå för varje order (varje delleverans).

I äldre versioner kan man lösa detta genom att t.ex. bifoga orderkopior. I version 2004:2 blir det enklare eftersom varje delorders leveransdatum framgår av fakturan (texten "Enligt order xxxx" ersätts med "Enl order xxxx. Lev.datum 2004-04-01").

Momsuppgifter på kreditfaktura
En annan ny regel är att man på en kreditfaktura förutom den vanliga momsspecifikationen måste specificera den ursprungliga momsen. I äldre versioner löser man detta genom att bifoga en kopia av originalfakturan. I version 2004:2 lägger programmet in informationen på fakturan automatiskt.

Dessutom många andra trevliga nyheter, t.ex.:

 • förbättrat stöd för hjulmus,

 • fler betalsätt,
 • momsförklaringar på utlandsfakturor och
 • förbättrade PDF-utskrifter.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2004:2.

Uppdatera nu.

Läs mer hos Skatteverket om de nya kraven på fakturans utformning.

 

Redovisa Rätt 2004

BAS 2004

Redovisa Rätt har kommit i ny utgåva (2004) och finns för omgående leverans, se vår litteratursida.

BAS 2004 finns nu att köpa på vår litteratursida, se vår litteratursida.

 
12 februari 2004

Version 2004:1 av Magenta Fakturering

Version 2004:1 av Magenta Fakturering finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2004:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Nya krav på fakturans utformning
Med anledning av ett EG-direktiv har nya krav på fakturans utformning formulerats i svensk lag (mervärdeskattelagen, bokföringslagen och beskattningslagen).

Lagändringen fastställdes i december 2003 och gäller fr.o.m. 1 januari 2004.

Magentas standardformulär (form1, form2, form3, form4, form811pg, form812bg) har förändrats för att möta lagens krav.

Vad som i praktiken påverkar dig som Magentaanvändare är följande:

 • Säljarens registreringsnummer till moms måste anges.

 • Om man säljer med flera momssatser måste beskattningsunderlag, momssats och momsbelopp redovisas för varje momssats.
 • Om köparen är omvänt skattskyldig för moms, t.ex. en EG-kund som åberopat sitt VAT-nummer och får en faktura utan moms, ska köparens VAT-nummer anges på fakturan.

Allt detta uppfylls av standardformulären i den nya versionen.

De medföljande formulären för order- och fakturautskrift har även fått en varsam översyn rent grafiskt.

Fakturahuvudet i Magenta

Fakturautskrift: Förfallodatum har
fått en tydligare placering

Firmanamn i fakturahuvudet, lättare att välja typsnitt
Om man inte har lagt in sin egen logotyp på fakturautskriften låter man normalt programmet skriva ut firmanamnet som en logotext. Det har nu blivit enklare att välja typsnitt. Det gör man i Arkiv, Företagsuppgifter under fliken "Logotyp/logotext".

Firmanamn eller logotyp nu med undertext (paroll)
I Arkiv, Företagsuppgifter under fliken "Logotyp/logotext" kan man dessutom ange en finstilt undertext, t.ex. "Allt inom cykel och motor" som lägger sig omedelbart under firmanamnet (eller logotypen) på fakturautskriften. Även här går det lätt att välja typsnitt och grad.

Undertext till firmanamn

Dessutom många andra trevliga nyheter.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2004:1.

Uppdatera nu.

Läs mer hos Skatteverket om de nya kraven på fakturans utformning.

 
23 januari 2004

Version 2004:1 av Magenta Bokföring

Version 2004:1 av Magenta Bokföring finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per telefon eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2004:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

De viktigaste nyheterna i årets version är:

Egna rapporter
Under Verktyg, "Redigera egna rapporter" finns nu möjligheten att på ett enkelt och lättbegripligt sätt skapa egna rapporter.

Rapporterna blir varianter på de vanliga resultat- eller balansrapporterna eller på saldolistan, utan att störa dessa.

Verktyget gör att man lätt t.ex. kan presentera försäljningskontona 3010, 3020, osv, i annan ordning än den vanliga, använda andra mellanrubriker eller att man helt enkelt kan göra axplock ur den vanliga resultaträkningen för t.ex. interna säljrapporter.

Till sin hjälp har man de vanliga standardrapporterna som kan tjäna som exempel och som även går att kopiera som utgångsmall.

Det bästa med de egna rapporterna är enkelheten. Man kan på bara några minuter kopiera standardmallen och redigera en egen variant av t.ex. resultaträkningen.

De egna rapporterna syns sedan i den vanliga rapportbeställningsrutinen under fliken "Egna rapporter".

Uppbördsrapport
Programmet har fått en ny uppbördsrapport med utseendet anpassat för skattedeklarationer fr.o.m. februari 2004 där en ny rad kommit in för personer födda 1938 (nya pensionssystemet) förutom att skattesatsen har ändrats.

I Arkiv, Grundinställningar kan du ställa in vilket eller vilka lönekonton som används för eventuell personal född 1938.

 

Verifikationsinmatning
Fönstret för verifikationsinmatningen är numera töjbart så att man kan dra ut det så att fler än åtta verifikationsrader syns samtidigt.

BAS 2004
Programmet är uppdaterat med stöd för BAS 2004 som bygger vidare på BAS 2003/BAS 2000.

Om du just nu arbetar enligt BAS 2003/2000 (eller EU-BAS 97 eller EU-BAS 99) räcker det om du ändrar angiven kontoplan i Arkiv, Grundinställningar under fliken Allmänt. Nya konton lägger du fortsättningsvis upp enligt BAS 2004. Inget sker med automatik med din egen kontoplan men när du ska lägga in nya konton finns kontoplanen uppdaterad med det senaste, se menyvalet Arkiv, Lathund.

Från lathunden lägger du som vanligt lätt upp nya konton i takt med att du behöver dem. Funktionen nås även från snabbknappen med den lilla hunden på.

Om du just nu arbetar enligt BAS 95 eller BAS 96 och vill byta till BAS 2004 måste du konvertera eftersom dessa kontoplaner har ett helt annat utseende. Det gör du under Underhåll, Övergång från BAS 96 till BAS 2004.

Observera att du inte behöver överge BAS 95/96 än om du inte vill. Magenta kommer att ha fortsatt stöd, om än begränsat, för BAS 95/96 ett bra tag till.

SRU Tax 2004
De inbyggda tabellerna med SRU-koder är uppdaterade t.o.m. taxeringsåret 2004. (Anm: SRU = Standardiserat räkenskapsutdrag som används till deklarationsbilagan med samma namn.)

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2004:1.

Uppdatera nu.

 

 
28 november 2003

Tekniska tips

Vi har uppdaterat vår hemsida med några nyttiga tekniska tips samt några intressanta tips & tricks.

Tillbehör till Casablanca: Kvittoskrivare och kassalåda

Om du behöver tillbehör till vår tilläggsmodul Casablanca kan du nu köpakvittoskrivare och kassalåda direkt genom oss.

 

Star SP-342

Kvittoskrivare STAR SP-342

 
10 november 2003

Version 2003:2 av Magenta Fakturering

Version 2003:2 av Magenta Fakturering finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per tel eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2003:2 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Stanna och visa kundinformation
När man hämtar en kund till en order eller faktura kan det vara intressant att kontrollera adress, telefonnummer och liknande uppgifter.

Programmet stannar numera upp och visar de viktigaste kunduppgifterna. Om alla uppgifter stämmer räcker det att trycka Enter. I annat fall kan man klicka "Visa kund" för att se samtliga uppgifter eller klicka "Ändra kund" om någon uppgift behöver ändras.

Man kan även klicka på knappen "Snabbreskontra" och t.ex. välja "Snabbreskontra obetalda" om man vill ha en överblick över liggande fakturor för denna kund.

 

Ljussignaler i kundregistret
För att hantera t.ex. specialöverens-kommelser kan man numera markera gul eller röd ljussignal i kundregistret under fliken Anteckningar. Gul betyder "OBS" och röd betyder "Stopp" och i båda fallen stannar programmet upp och visar kundanteckningen när man sedan hämtar kunden till en order eller faktura.

Ljussignaler i kundregistret
Ljussignal i kundregistret

Delsumma på order och faktura
Programmet kan nu visa delsummor på order och fakturor. Programmet kan även visa erhållen rabatt (i kronor och ören).

Dessutom många andra trevliga nyheter.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2003:2.

Uppdatera nu.

Utdrag ur kundregistret vid hämtning av kund

Version 2003:2 stannar upp och visar utdrag ur kundregistret när man
hämtar en kund från kundregistret (funktionen går att koppla ur)

 

 
12 augusti 2003

Streckkodsetikett för Postens frakthandlingar (STE)

Till Magenta Fakturering finns en ny tilläggsmodul "STE-utskrifter för Postens frakthandlingar".

Tillägget klarar STE-utskrift för "Företagspaket 09.00", "Företagspaket 12.00", "Företagspaket 16.00", "Postpaket", "Hempaket", Brevpostförskott", "PALL.ETT" samt "Express 07.00".

STE-etiketten ersätter både den klassiska blankettsatsen och den tredelade adressavin i plastficka. Detta resulterar i en enklare och billigare hantering för alla parter.

En enda etikett per kolli är allt som behövs för att både hantera vanligt paket, paketpostförskott och brevpostförskott.

Fungerar även tillsammans med tillägget "OCR-hantering för PlusGirot", se nedan.

Etiketterna skrivs ut på speciella laserark (som går att beställa på Postens hemsida) och blir vid utskrift märkta med den kolli-ID-nummerserie som finns inmatad i Magenta (nummerserien tilldelas av Posten).

Försändelserna blir sedan spårbara via Internet.

För pris, se prislista.

STE-utskrift

Klicka här för ett utskriftsprov.

 
30 juni 2003

OCR-hantering

Till Magenta Fakturering finns en ny tilläggsmodul "OCR-hantering för PlusGirot och Bankgirot" som skriver ut fakturor med vidhängande OCR-avi för PlusGirot eller Bankgirot (valbart) samt klarar automatisk återredovisning av inkomna betalningar. Detta kan vara till stor hjälp, speciellt om man har många fakturor med små belopp.

Se vidare prislista.

OCR-avi
OCR-avi för PlusGirot

 
9 april 2003

Version 2003:1 av Magenta Leverantörsreskontra

Version 2003:1 av Magenta Leverantörsreskontra finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per tel eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2003:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Magenta Leverantörsreskontra version 2003:1 har förbättrats vad gäller betalning via Bankgirots LB-rutin och klarar nu både löner samt direktinsättning till bankkonto.

Girolinkrutinens betalningsmöjlighet till bankgiro klarar nu även kreditnotor.

Ny fakturatyp "Löneutbetalning" som passar vid t.ex. löneutbetalning via kontoinsättning till bank (oavsett om du kör LB-rutin eller Girolink).

Dessutom lite allmänna förbättringar, bl.a. förbättrade listor.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2003:1.

Uppdatera nu.

 
14 mars 2003

Version 2003:1 av Magenta Bokföring

Version 2003:1 av Magenta Bokföring finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per tel eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2003:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

BAS 2003
Programmet stöder nu den nya kontoplanen BAS 2003. Denna bygger vidare på BAS 2000 och kan ses som en allmän uppstädning av sin föregångare.

Om du just nu arbetar enligt BAS 2000 (eller EU-BAS 97 eller EU-BAS 99) räcker det om du ändrar angiven kontoplan i Arkiv, Grundinställningar under fliken Allmänt. Nya konton lägger du fortsättningsvis upp enligt BAS 2003. Inget sker med automatik med din egen kontoplan men när du ska lägga in nya konton finns kontoplanen uppdaterad med det senaste, se menyvalet Arkiv, Lathund.

Från lathunden lägger du som vanligt lätt upp nya konton i takt med att du behöver dem. Funktionen nås även från snabbknappen med den lilla hunden på.

Om du just nu arbetar enligt BAS 95 eller BAS 96 och vill byta till BAS 2003 måste du konvertera eftersom dessa kontoplaner har ett helt annat utseende. Det gör du under Underhåll, Övergång från BAS 96 till BAS 2003.

Observera att du inte behöver överge BAS 95/96 än om du inte vill. Magenta kommer att ha fortsatt stöd, om än begränsat, för BAS 95/96 ett bra tag till.

SRU Tax 2003
De inbyggda tabellerna med SRU-koder är uppdaterade t.o.m. taxeringsåret 2003. (Anm: SRU = Standardiserat räkenskapsutdrag som används till deklarationsbilagan med samma namn.)

SIE-export
Förenklad dialogruta för SIE-export med snabbknapp "Spara till diskett".

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2003:1.

Uppdatera nu.

 
24 februari 2003

Version 2003:1 av Magenta Fakturering

Version 2003:1 av Magenta Fakturering finns nu som lösenordsskyddad online-uppdatering för VIP-kunder.

Hör av dig per tel eller e-post om du är VIP-kund och inte har fått instruktion för version 2003:1 eller om du inte är VIP-kund och vill bli.

Utskrift som PDF
Programmet kan nu skriva ut order (inklusive ordererkännanden och följesedlar), fakturor och påminnelser på PDF-format, dvs som filer med all grafisk information som behövs för att så småningom kunna skriva ut dem med hjälp av Acrobat Reader på någon helt okänd skrivare. Filerna kan sedan lätt e-postas från ditt vanliga e-postprogram (genom att skicka dem som e-postbilaga). Klicka här för ett exempel på en PDF-fil skapad i Magenta.

Paketpris
Programmet har nu en funktion för att hantera paketpris, dvs när flera order- eller fakturarader ska presenteras med ett enda paketpris. Läs mer om paketpris.

Nya utskriftsrutiner
Programmet har helt nyskrivna utskriftsrutiner. Fördelar:

 • Utskrift kan ske till flera skrivare parallellt (fakturorna kan skickas till en skrivare, ordererkännanden till en annan).

 • Skrivarbyte kan ske "sent", dvs när man har klickat sig fram till en utskrift och är på väg att klicka "Skriv ut" kan man t.ex. byta från den vanliga fakturaskrivaren till faxskrivaren.
 • I nätverksmiljö kan varje användare göra sina egna inställningar utan att inställningarna stör andra användare.

Dessutom en rad andra nyheter.

Även den nerladdningsbara demoversionen är uppdaterad till version 2003:1.

Uppdatera nu.