Utbetalningar via P27 och LB-rutin m.fl.


Med Magenta Leverantörsreskontra kan du skapa uppdragsfiler för att via internet utföra betalningar till bankgiro, PlusGiro eller bankkonto. Följande metoder och filformat stöds:

 • Bankgirots LB-rutin med återredovisning
 • P27 (Nordic Payments)
 • PlusGirots Corporate File Payments med återredovisning
 • Nordea Corporate Access (ISO20022 XML) i internetbanken Nordea Business
 • PlusGirots Fakturabetalningsservice (FS) med återredovisning

När man skapar ett betalningsuppdrag kan man välja önskad utbetalningsdag. Välj mellan:

 • På förfallodagen.
 • På förfallodagen med justering mot en viss förinställd veckodag.
 • Omgående.

Utförda betalningar redovisas i en så kallad återredovisningsfil. Läs mer här nedanför.

Betalningar via P27 (Nordic Payments)
Betalningar via P27 PAIN.001

Med uppdragsfilen PAIN.001 kan man betala till bankgiro och Plusgiro samt göra direkt kontoinsättning till svenska banker.

Begränsningar: Betalningar via P27 klarar inte kreditfakturor till PlusGirot. Eventuella kreditfakturor där mottagaren enbart har PlusGirokonto måste hanteras med intern matchning debetfaktura/kreditfaktura eller via överenskommelse om återbetalning. Detta är inte en begränsning i Magenta utan en begränsning hos vissa banker.

Direkt kontoinsättning

Via uppdragsfilen PAIN.001 kan man även göra bankkontoinsättning direkt från Magenta.

Man kan dock inte vara säkert på att meddelandet följer med så att det syns på mottagarens kontobesked.

Inbetalningen uppträder naturligtvis på en egen rad på mottagarens kontoutdrag men ibland endast tillsammans med ett intetsägande referensnummer. I praktiken krävs därför att kontoinnehavaren förväntar sig inbetalningen och känner igen den med hjälp av t.ex. beloppet.

Filimport P27 (Nordic Payments)

Många banker stöder P27 i sina internetbanker, bl.a.:

 • Handelsbankens internetbank
 • SEB:s internetbank
 • Swedbanks internetbank
 • Nordeas internetbank
 • Sparbanker anslutna till Swedbank
Utrikesbetalningar

Med tilläggsmodulen Valutahantering kan man dessutom göra betalningar i utländsk valuta om man använder betalfiler enligt P27. (Inrikesbetalningar i SEK. Utrikesbetalningar i valfri valuta.)

Återredovisning via P27 CAMT.054

Magenta Leverantörsreskontra har stöd för återredovisning av utförda betalningar via filformatet CAMT.054 som också hör till P27.

Betalningar via Bankgirots LB-rutin
Betalning från bankgiro med återredovisning

Med Bankgirots LB-rutin kan man betala till bankgiro och Plusgiro samt göra direkt kontoinsättning till svenska banker.

Utförda betalningar redovisas i en återredovisningsfil som man med några tangenttryckningar läser in i Magenta så att leverantörsreskontran blir avstämd och klar. 

Denna återredovisningsfil hämtar man via internet, t.ex. en gång i veckan, i samband med att man skickar betalorder på de leverantörsfakturor som inkommit under den gångna veckan.

Begränsningar: Betalningar via Bankgirots LB-rutinklarar inte kreditfakturor till PlusGirot. Eventuella kreditfakturor där mottagaren enbart har PlusGirokonto måste hanteras med intern matchning debetfaktura/kreditfaktura eller via överenskommelse om återbetalning utanför LB-formatet. Detta är inte en begränsning i Magenta utan en begränsning som ligger i själva LB-formatet.

Direkt kontoinsättning

Via LB-rutinen kan man göra bankkontoinsättning direkt från Magenta.

Man kan dock inte vara säkert på att meddelandet följer med så att det syns på mottagarens kontobesked.

Inbetalningen uppträder naturligtvis på en egen rad på mottagarens kontoutdrag men ibland endast tillsammans med ett intetsägande referensnummer.

I praktiken krävs därför att kontoinnehavaren förväntar sig inbetalningen och känner igen den med hjälp av t.ex. beloppet.

Filöverföring via LB-rutin

Anmälan till bankgirots internettjänst BgCom kan göras på www.bankgirot.se.

Man behöver skicka och ta emot filer. Många banker erbjuder sådan filöverföring i sina internetbanker, bl.a.:

 • Handelsbankens internetbank
 • SEB:s internetbank
 • Swedbanks internetbank
 • Nordeas internetbank
 • Sparbanken Skånes internetbank

Eller kan man använda fristående extern programvara för att sända själva betalfilen till Bankgirot, t.ex. Pagero som köpes separat.


Anm: LB står för "Leverantörsbetalningar" och är på väg att ersättas av P27 (Nordic Payments) hos många banker även om Magenta kommer att ha fortsatt stöd för LB-betalningar under lång tid.


Betalningar via Nordea Corporate File Payments och Nordea Corporate Access
Betalning från Nordea med återredovisning

Med Nordeas tjänst Corporate File Payments (CFP) kan man betala till PlusGiro och bankgiro samt göra direkt kontoinsättning till svenska banker.

Självbevakning av kreditfakturor

Filformatet (PO3) för att skicka iväg betalningar med Corporate File Payments förutsätter självbevakning av kreditfakturor. Det innebär att man inte skickar in kredifakturorna i förväg för bevakning hos PlusGirot utan i stället bevakar dessa i sitt eget ekonomisystem.

Magenta har stöd för automatisk självbevakning av kreditfakturor. Programmet bevakar dina kreditfakturor och matchar dem mot debetfakturor i takt med att dessa ska betalas. Matchningen i Magenta klarar även delbelopp (i de fall kreditfakturan är på ett större belopp än debetfakturan som ska betalas).

Utförda betalningar redovisas i en återredovisningsfil (DA1) som man med några tangenttryckningar läser in i Magenta så att leverantörsreskontran blir avstämd och klar. 

Denna återredovisningsfil hämtar man via internet, t.ex. en gång i veckan, i samband med att man skickar betalorder på de leverantörsfakturor som inkommit under den gångna veckan.

Betalning från PlusGiro till bankgiro

Med Corporate File Payments kan du även betala till bankgironummer i de fall leverantören saknar PlusGironummer. PlusGirot debiterar f.n. 1:60 för detta.

Direkt kontoinsättning

Med Corporate File Payments kan man göra bankkontoinsättning direkt från Magenta.

Insättningen kan märkas med ett meddelande till mottagaren på upp till 12 tecken.

Utrikesbetalningar

Med tilläggsmodulen Valutahantering kan man dessutom göra betalningar i utländsk valuta om man använder Corporate File Payments eller Corporate Access. (Inrikesbetalningar i SEK. Utrikesbetalningar i valfri valuta.)

Via Nordeas Internetbanken Företag

Man kan skicka betalningar på format Corporate File Payments (PO3) i Nordeas Internetbanken Företag. Funktionen filimport ingår som basfunktion i Internetbanken Företag.

Återredovisning via fil ligger hos Nordea som en tilläggstjänst. Du kan med fördel skaffa den så att du inte går miste om återredovisningsfilens fördelar (men det finns också smidiga funktioner i Magenta att betalmarkera manuellt eller "per förfallodag" utan krav på återredovisningsfil).

Via Nordeas Business (internetbank)

Man kan skicka betalningar på format Corporate Access (ISO20022 XML) till Nordeas Internetbank Nordea Business. Funktionen filimport ingår som basfunktion i internetbanken.

Via Girolink

Anmälan kan göras på Nodeas hemsida www.nordea.se (direktlänk: Plusgirot in- och utbetalningar).

Med Girolink Internet surfar man upp PlusGirot när man gör sina betalningar.

Anm: Filformatet "Fakturabetalningsservice" var en föregångare till Corporate File Payments som har upphört som tjänst men vissa datorbanker stöder fortfarande själva filformatet och så även Magenta.