Inbetalningar från Bankgirot och PlusGirot


I Magenta Fakturering kan du automatiskt betalmarkera dina kundfakturor genom att läsa in transaktionsfiler från Bankgirot och PlusGirot. Stöd finns för:

  • "Bankgirot Inbetalningar" (BgMax)
  • PlusGirots "Total IN"

De inkomna betalningarna redovisas i filerna som laddas hem via internet.

  • De allra flesta inbetalningarna har ett faktura-/OCR-nummer som direkt matchar betalningen mot rätt faktura och spar tid för dig som hanterar reskontran.
  • Om en betalning inte går att matcha mot en existerande obetald faktura hamnar den i en fellista så att du i lugn och ro kan identifiera betalningen utan att spilla tid på allt som är strömlinjeformat i inbetalningsflödet.
  • Om en betalning är ofullständig noteras den som delbetalning.
  • En eventuell försenad inbetalning följer de regler du har satt upp i förväg om minsta belopp för räntefaktura, påminnelseavgift aktiverad eller ej, osv.

Kort sagt spar du tid på alla rutinmässiga inbetalningar och kan ägna dig åt de eventuella inbetalningar som avviker från det normala (dubbelinbetalningar, betalningar som inte går att matcha mot någon existerande faktura, etc). 

Rutinerade inbetalare vet att det alltid är bäst att ange ett numeriskt lättmatchat faktura-/OCR-nummer som betalningsreferens men Magenta klarar även när man skriver betalinformation som fritext, t.ex. "Fakt.nr 138867 Kund.nr 126".Anm: Funktionen att läsa dessa filer ingår som standard i Magenta Fakturering.