För programutvecklare

Webborderkoppling

Kan din webbshop skicka en webborder via e-post med nedanstående format?

Det är i princip allt som krävs för att upprätta en koppling till Magenta.

Systemkrav: Användaren måste ha Magenta Fakturering med tilläggsmodulen "Webborderkoppling" samt en bildskärm med upplösningen 1024x768 eller högre.


Till ordermottagningen.

Följande order har beställts via webbshopen.

[Till Magentas inkorg]

Momskod_Huvud: 1

[Orderrader börjar]

Rad_Artikelnr: 123456

     Rad_Benämning: Testartikel 1

     Rad_Antal: 100

     Rad_Apris: 55,00

     Rad_Belopp: 5500,00

Rad_Artikelnr: 123457

     Rad_Benämning: Testartikel 2

     Rad_Antal: 10

     Rad_Apris: 105,00

     Rad_Belopp: 1050,00

[Orderrader slutar]


Frakt: 96.75

FakturaAvgift: 0.00

SummaExklMoms: 6646.75

TotaltFöreAvrundning: 6646.75

Öresavrundning: 0.25

TotaltAttBetala: 6647.00


Fakturatyp: F

Leveranssätt: Företagspaket

Leveransvillkor: Fritt Stockholm

Ordernr: 123978124

Firmanamn: Testkund AB

Co_avd:

Adress: Box 1234

Postadress: 112 03 STOCKHOLM


LevAdress: Storgatan 3

LevPostadress: 112 24 STOCKHOLM


DerasRef: Pelle Persson

[MEDDELANDET SLUT]

Exempel på e-postmeddelande från en webbshop till Magenta. Observera att antalet

blanktecken och radernas inbördes placering är ganska fri, dock högst en uppgift per rad.


Utförlig exempelmall på hur e-brevet från webbshopen måste se ut: magentamall.txt (senast uppdaterad 2018-10-16).

Läs mer: Webborderkoppling (koppling mellan Magenta och en webbshop)

Ladda hem en demo av Magenta Fakturering med webborderkoppling (=samma som den vanliga demoversionen).

Webborder till Magenta

Webbshopen måste skicka ordern som ett e-postmeddelande till robotadressen (robot@doman.se). Denna adress är den förbestämda, dedicerade e-postadressen kunden har bestämt sig för. Det får alltså INTE vara den vanliga info-adressen. Robotadressen ska normalt bara läsas av Magenta.

E-postmeddelandet måste följa utseendet som beskrivs i filen magentamall.txt. Denna fil är samtidigt ett fullt körbart exempel på en webborder (och kan därför även användas för test). Utseendet är det enklast tänkbara. Uppgifterna får i stort sett komma i vilken ordning som helst. Högst en uppgift per rad, t.ex.

Firmanamn: Carl Persson AB

Antalet blanksteg/tabbar mellan ledtexten (Firmanamn:) och uppgiften (Carl Persson AB) är okritiskt. Fält får både anges med citationstecken och utan. "Carl Persson AB" eller Carl Persson AB är likvärdiga. Belopp får valfritt anges med kommatecken eller punkt som decimaltecken. 1250,00 och 1250.00 (OBS! decimaltecknen) är likvärdiga.

Stödanteckningar kan göras genom att med ; eller # först på en rad markera att det är en kommentarrad. Kommentarraderna läses inte av Magenta.

Som ett steg i felsökning och övervakning får andra program gå in och polla robotadressen (robot@doman.se) men dessa program får inte vara inställda på att radera e-posten.

Vill man övertyga sig om att man inte missar några webborder i det nyinstallerade systemet kan man alltså på morgonen gå in på webbmailen (om internetvärden har en sådan tjänst) och kolla inkommen post, innan man startar Magenta och låter programmet läsa den.

Magenta raderar breven från POP3-servern som en del av webborderhanteringen (antingen som en avslutande åtgärd när en webborder har blivit inläst och registrerad eller när den har blivit underkänd och borttagen från Magenta inkorg). Detta gör att en webborder som skulle försvinna innan den blivit registrerad i Magenta, automatiskt POP3-hämtas på nytt från e-postservern, för maximal tillförlitlighet.

Koppling till Magentas kund- och artikelregister

Detta är kompletterande information till dig som vill anpassa en webbshop till Magenta. Läs detta om du vill spara tid.


Ej nödvändigt - artikeldata från Magenta

Detta är ej nödvändigt för Magentas del, men kan behövas om webbshopen vill ha artikeluppgifter från Magenta.

Genom att i Magenta välja Arkiv, Snabbexport, "Snabbexport artikel som text (ASCII)" får man en semikolonseparerad fil med alla artiklar som finns inmatade i Magenta, en artikel per rad. Filen hamnar alltid i mappen MGExport på samma enhet som Magenta ligger på, t.ex. M:\MGExport. Filens namn blir alltid artiklar_ftgx.txt där x är företagsnumret i Magenta, t.ex. artiklar_ftg1.txt för företag 1.

Filens utseende finns i två grundvarianter dels en enklare (färre fält) och dels en utförligare (fler fält). Dessutom kan antal priskolumner variera beroende på antal aktiva prislistor och antalet aktiva valutor i den specifika installationen. I sitt enklaste utförande har artikelfilen följande utseende:

Artikelnr;Benämning;Antalilager;Enhet;Inpris;Utpris_SEK

15998;Kompressor;19;st;123,00;177,00

34510;Lasthållare;78;st;102,50;134,00

34520;Lasthållare m snabbfäste;13;st;151,00;204,00

Anm: Snabbexport av artiklar är en förenkling av den mer kraftfulla generella exportfunktionen som finns under Rapporter, Rapportbeställning, Artikellista där man exporterar genom att markera kryssrutan Registerexport. Första gången måste man i så fall förbereda en exportdefinition där man anger exakt vilka uppgifter som ska exporteras.


Ej nödvändigt - kunddata från Magenta

Detta är ej nödvändigt för Magentas del, men kan behövas om webbshopen vill ha kunduppgifter från Magenta.

Genom att i Magenta välja Arkiv, Snabbexport, "Snabbexport kunder som text (ASCII)" får man en semikolonseparerad fil med alla kunder som finns inmatade i Magenta, en kund per rad. Filen hamnar alltid i mappen MGExport på samma enhet som Magenta ligger på, t.ex. M:\MGExport. Filens namn blir alltid kunder_ftgx.txt där x är företagsnumret i Magenta, t.ex. kunder_ftg1.txt för företag 1.

Filens utseende finns i två grundvarianter dels en enklare (färre fält) och dels en utförligare (fler fält). I sitt enklaste utförande har kundfilen följande utseende:

Kundnr;Kundkategori;Firmanamn;Telefon;Epost;Co_avd;Adress;Postadress;Land;DerasRef_1;Regnr

101;A;Carl Persson AB;08-680 96 44;;Avd F;Box 10934;NO-172 22 SUNDBYBERG;;Olle Persson;

102;A;Tryckeri AB Cicero;051-123 44 00;info@cicero.se;;Box 31;571 21 NÄSSJÖ;;;55 62 52-2572

103;A;Elservice HB;08-780 66 55;;;Labyrintvägen 123;109 22 STOCKHOLM;;Bengt Persson;

Anm: Snabbexport av kunder är en förenkling av den mer kraftfulla generella exportfunktionen som finns under Rapporter, Rapportbeställning, Kundlista där man exporterar genom att markera kryssrutan Registerexport. Första gången måste man i så fall förbereda en exportdefinition där man anger exakt vilka uppgifter som ska exporteras.